„Агромид Трюфел“ ДЗЗД дружество , създадено с цел осъществяване на иновация в отглеждането на трюфели в България ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и други видове НАПРЕД

Новини

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проект № BG06RDNP001-16.001-0007

„Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Бенефициент: „Агромид Трюфел“ ДЗЗД

Начало на проекта:        17/12/2020 г.

Край на проекта:       01/09/2023 г.

„Агромид Трюфел“ ДЗЗД

е дружество , създадено с цел осъществяване на иновация в отглеждането на трюфели в България.