Любопитно

Проучване върху микоризата в иглолистни гори в района

Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и други видове