Новини

Вестник „Земя“ с интерес към иновативния проект със статия „Иновативен подход за отглеждане на трюфели в комбинация с овощни видове“

Споделяме с вас статия на в. "Земя", която отразява проекта на "Агромид трюфел" ДЗЗД Нас­тоящият материал пред­с­тавя тематич­ния фо...

ПОКАНА за информационни събития във връзка с изпълнение на проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „...

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проект № BG06RDNP001-16.001-0007

„Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Бенефициент: „Агромид Трюфел“ ДЗЗД

Начало на проекта:        17/12/2020 г.

Край на проекта:       01/09/2023 г.

„Агромид Трюфел“ ДЗЗД

е дружество , създадено с цел осъществяване на иновация в отглеждането на трюфели в България.