Новини

ПОКАНА за първа Информационна среща по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, Договор № РД50 -39/17.12.2020 за безвъзмездна финансова помощ Бенефициент „АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „Амис Маркет“ ЕООД в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договор № 03 от 01/02/21 ОРГАНИЗИРА: Работна информационна среща, съгласно бюджетен ред 13.1 за най-малко 5 участници – дата на провеждане : 04.03.2021г. (четвъртък) 14:00 ч.

Уважаеми Дами и Господа,

Агромид Трюфел , със съдействието на Амис Маркет ЕООД Ви канят на първа Информационна среща по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“.

Покана за събитието ще намерите като прикачен файл , местоположение на срещата, гр. София, жк. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1 , ап. 3, наета зала за специални малки събития.

ПРОГРАМА работна информационна среща- 04.03.2021

Във връзка с настоящата епидемологична обстановка, е възможно включване онлайн.

Заявка за он-лайн участие се приема най-късно до 04.03.2021г., 12:30ч.

Свързани публикации