Новини

Добре дошли в уебсайта на Агромид Трюфел

Оперативна група „Агромид Трюфел“ ДЗЗД е бенефициент по проект № BG06RDNP001-16.001-0007-C01 за безвъзмездна финансова помощ, Договор №РД 50-39/17.12.2020 , сключен с Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“. Общата стойност на стойност проекта възлиза на 297 439.41 лв. , от които 295 778.61 лв. са безвъзмездни средства.

Проектът е насочен към разработване на иновативен метод за микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели.

Очаквайте актуална информация на нашата страница , свързана с иновативния проект за отглеждане на трюфели в България.

Свързани публикации