Проведе се втората информационна среща по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощн...

Виж още!

Вестник „Земя“ с интерес към иновативния проект със статия „Иновативен подход за отглеждане на трюфели в комбинация с овощни видове“

Споделяме с вас статия на в. "Земя", която отразява проекта на "Агромид трюфел" ДЗЗД Нас­тоящият материал пред­с­тавя тематич­ния фо...

Виж още!

Български медии отразяват проекта на „Агромид Трюфел“ като „иновативна икономически изгодна перспектива“

Отглеждането на трюфели е важна агроледовъдска дейност, съчетаваща селско и горско стопанство. Култивирането на трюфелите е популяр...

Виж още!

ПОКАНА за информационни събития във връзка с изпълнение на проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „...

Виж още!