Uncategorized

Покана за Информационна среща на 28.04.2021г. от  14:00 часа

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

„АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ОРГАНИЗИРАТ:

РАБОТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, съгласно бюджетен ред 13.1 за най-малко 5 участници – дата на провеждане :  28.04.2021г. 14:00 ч. на тема

„Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО: 

  1. Представяне на проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ 14:00 -14:30ч.
  2. Обсъждане на възможности за сътрудничество с община Брезово – 14:30– 15:00ч.
  3. Посещение на място в овощната градина на АГРОМИД ТРЮФЕЛ ДЗЗД гр. Брезово – 15:20- 16:00ч.
  4. Проследяване на агротехническите мероприятия

МЯСТО НА СЪБИТИЯТА :

гр. Брезово, Общ. Брезово – Заседателна  зала; гр. Брезово овощна градина Агромид Трюфел ДЗЗД

Поканата може да изтеглите ТУК

Програма работна информационна среща – 28.04.2021

 

Свързани публикации