Новини

ПОКАНА за информационни събития във връзка с изпълнение на проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

„АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „АМИС МАРКЕТ ЕООД“ И ОБЩИНА БРЕЗОВО ОРГАНИЗИРАТ:

  1. ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ: съгласно бюджетен ред 13.3 за най-малко 20 участници – дата на провеждане : 26.05.2021г. (сряда)  11:30 ч.
  2. ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР: съгласно бюджетен ред 13.1  за най-малко 10 участници – дата на провеждане : 09.06.2021г. (сряда)  11:30 ч.

III. РАБОТНА/ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: съгласно бюджетен ред 13.1. за най-малко 5 участници – дата на провеждане :   16.06.2021г. (сряда) 11:30 ч.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА:

  1. Производство на култивиран трюфел в България. Видове трюфели и основни характеристики. Възможности за диверсификация на производството за земеделските стопани в района
  2. Представяне на проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

В програмата ще участват лектори и ще бъдат включени презентации за видове микоризи, възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и други видове.

МЯСТО НА СЪБИТИЯТА :

гр. Брезово, Общ. Брезово – Заседателна  зала

Поканата може да бъде изтеглена ТУК:

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ – АМИС МАРКЕТ

Свързани публикации