Новини

Проектът на Агромид Трюфел получи съдействието на община Брезово

На 14 април 2021г. екипът на Агромид Трюфел, заедно с представители на избрания изпълнител по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ – „Интелект Консулт Плюс – ЦМ“ ЕООД се срещна с кмета на община Брезово във връзка с изпълнението на дейностите , свързани с популяризиране на резултатите от иновативния проект.

На срещата се включиха зам. кмета , както и PR – а на общината.

Най-висшите представители на община Брезово се запознаха с проекта на „Агромид Трюфел“ ДЗЗД, като дадоха своето одобрение и подкрепа за разпространение на информацията за проекта.

Изготви се план за организиране на публични събития, където представителите на бенефициента, изпълнителя и общината предложиха различни дейности, в които да включат гражданите.

Работната среща приключи на овощната градина, където се изпълнява иновацията.

Свързани публикации