Новини

Проведе се втората информационна среща по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“,  Договор № РД50 -39/17.12.2020 за безвъзмездна финансова помощ

Бенефициент „АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „Амис Маркет“  ЕООД в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договор № 03 от 01/02/21 ПРОВЕДЕ:

РАБОТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, съгласно бюджетен ред 13.1 за най-малко 5 участници – дата на провеждане :  28.04.2021г. от 14:00 ч. на тема :

„Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

  1. Организиране на зала на територията на общ. Брезово, мултимедия за събитието, презентационни материали;
  2. Участници/ лектори: гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет.
  3. Като представители на екипа за функциониране на оперативната група участие взеха проф. Владимир Пиралков (координатор проект), Кристина Савова
  4. Гл. ас. Теодор Неделин представи презентация  на теми :„Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и др. видове“
  5. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество, чрез успешното завършване на дейностите по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ и ползите за община Брезово.
  6. Организиране посещение на място на територията на овощната градина по проекта и проследяване на практическите дейности.
  7. Проследяване на агротехническите мероприятия
  8. Възможност за дискусия с граждани, взели участие в събитието.
  9. В работната/ информационна среща взеха участие 8 лица

Свързани публикации