Стартират семинарите по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ от 9 юни от 11.30

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „...

Виж още!

Агромид Трюфел ДЗЗД , със съдействието на община Брезово, организираха първата Научно-практическа конференция по финансиран проект по подмярка 16.1 от ПРСР

Във връзка с изпълнението на Проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, който се изпълняв...

Виж още!

На 26 май от 11:30 ч. ще се проведе първата конференция по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „...

Виж още!