Uncategorized, Новини

Стартират семинарите по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ от 9 юни от 11.30

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

„АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „АМИС МАРКЕТ“ ЕООД ОРГАНИЗИРАТ:

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, съгласно бюджетен ред 13.2 за най-малко 10 участници – дата на провеждане :  09.06.2021г. (сряда)  11:30 ч. на тема

„Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО: 

  1. Представяне на проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ 11:30 -12:30ч.

1.1. Проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ в медиите.

1.2. Представяне на информация относно възможностите за кандидатстване по подмярка 16.1 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  1. Почивка за обяд – 12:30 – 13:30
  2. Видове трюфели и основни характеристики. Възможности за диверсификация на производството за земеделските стопани в района – 13:30– 14:30ч.
  3. Кафе пауза – 14:30- 14:45
  4. Презентация на гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет в гр. София, експерт по проекта. Тема на презентацията: „Възможности за създаване на съвместна плантация от трюфели и плододаващи видове“. – 14:45 – 15:30ч.
  5. Дискусия – 15:30-16:30ч.

В програмата ще участват лектори и ще бъдат включени презентации за видове микоризи, възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и други видове.

МЯСТО НА СЪБИТИЯТА :

гр. Брезово

Програмата можете да откриете ТУК:

ПРОГРАМА СЕМИНАР- 09.06.2021

Свързани публикации