Новини

Агромид Трюфел ви кани на информационна среща на 16 юни 2021г. в заседателната зала на общ. Брезово

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

„АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ОРГАНИЗИРАТ:

РАБОТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, съгласно бюджетен ред 13.1 за най-малко 5 участници – дата на провеждане :  16.06.2021г. (сряда)  11:30 ч. на тема

„Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ – практически насоки

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО: 

  1. Представяне на проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ 11:30 -12:00ч.
  2. Презентация  на тема :„Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и др. видове“ – 12:00 – 12:30
  3. Почивка за обяд – 12:30 – 13:30
  4. Проследяване на агротехническите мероприятия чрез примерни технологични карти за отглеждане на трюфели в идеални условия, наблюдения чрез микроскоп. 14:00-15:00
  5. Обсъждане на климатичните и агротехнически условия за създаване на трюфелова плантация в региона на обл. Пловдив и общ. Брезово. –15:00 – 15:30 ч.

Програмата ще откриете ТУК:

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ – АМИС МАРКЕТ

 

 

Свързани публикации