Uncategorized, Новини

Покана за III-ти информационен семинар на тема „Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

„АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ОРГАНИЗИРАТ:

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, съгласно бюджетен ред 13.2 за най-малко 10 участници – дата на провеждане :  22.06.2021г. (вторник)  14:00 ч. на тема

„Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

1.Подход и дейности по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ 14:00 -14:30ч.

1.1. Проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ осъществени дейности.

1.2. Анализиране на резултати от осъществени дейности по проекта. Необходими мероприятия

  1. Възможности за създаване на трюфели от земеделските стопани в района . Характеристики на почвата надморска височина и др – 14:30– 15:00ч.
  2. Презентация на гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет в гр. София, експерт по проекта. Тема на презентацията: „Възможности за създаване на съвместна плантация от трюфели и плододаващи видове“. – 15:20- 16:00ч.
  3. Кафе пауза – 16:00 – 16:20
  4. Дискусия – 16:20 – 17:00ч.

В програмата ще участват лектори и ще бъдат включени презентации за видове микоризи, възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и други видове.

МЯСТО НА СЪБИТИЯТА :

гр. Брезово, Общ. Брезово – Заседателна  зала

Програмата на събитията можете да изтеглите ТУК:

ПРОГРАМА СЕМИНАР- 22.06.2021

Свързани публикации