Новини

Проведе се третата информационна среща по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

На 16 юни 2021г. се проведе третата информационна среща по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ в гр. Брезово.

В нея взеха участие граждани  от различни целеви групи – производители, земеделски стопани, предприемачи.

Дейността се състоя от следните активности:

  1. Организиране на зала на територията на общ. Брезово, мултимедия за събитието, презентационни материали;
  2. Участници/ лектори: гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет.
  3. Като представители на екипа за функциониране на оперативната група участие взеха проф. Владимир Пиралков (координатор проект), Кристина Савова
  4. Гл. ас. Теодор Неделин представи презентация  на теми :„Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и др. видове“
  5. Бяха обсъдени климатичните и агротехнически условия за създаване на трюфелова плантация в региона на обл. Пловдив и по-конкретно общ. Брезово.
  6. Организиране на наблюдения чрез микроскоп върху микоризирани растения.
  7. Проследяване на агротехническите мероприятия чрез примерни технологични карти за отглеждане на трюфели в идеални условия.
  8. Възможност за дискусия с граждани, взели участие в събитието.
  9. В работната/ информационна среща взеха участие 9 лица.

Свързани публикации