Новини

Проведе се III-ти информационен семинар на тема „Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“,  Договор № РД50 -39/17.12.2020 за безвъзмездна финансова помощ

Бенефициент „Агромид трюфел“, с изпълнител „Амис маркет“ ЕООД изпълниха следната дейност : ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, съгласно бюджетен ред 13.2 за най-малко 10 участници – дата на провеждане :  22.06.2021г. (вторник)  14:00 ч. на тема:  „Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

Подготовката и изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включват:

  1. Организиране на зала в гр. Брезово, мултимедия за събитието, презентационни материали и видеоконферентна връзка.
  2. Организиране на Участници/ лектори: гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет, проф. Владимир Пиралков (координатор проект), Кристина Савова (технически сътрудник).
  3. Подход и дейности по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели.
  4. Проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ осъществени дейности.
  5. Анализиране на резултати от осъществени дейности по проекта. Необходими мероприятия
  6. Възможности за създаване на трюфели от земеделските стопани в района . Характеристики на почвата надморска височина и др.
  7. В работната/ информационна среща взеха участие  11 лица.

Свързани публикации