Български медии отразяват проекта на „Агромид Трюфел“ като „иновативна икономически изгодна перспектива“

Отглеждането на трюфели е важна агроледовъдска дейност, съчетаваща селско и горско стопанство. Култивирането на трюфелите е популяр...

Виж още!