Агромид Трюфел ДЗЗД , със съдействието на община Брезово, организираха първата Научно-практическа конференция по финансиран проект по подмярка 16.1 от ПРСР

Във връзка с изпълнението на Проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, който се изпълняв...

Виж още!